Företagande

Nytänk inom företagandet!

” Nya företag inom många branscher dyker upp dagligen och Sverige är ett land som är bra på att ta tillvara nya idéer och tankar inom företagande. Det finns naturligtvis fortfarande vissa konservativa krafter som gärna jobbar emot de nya tankarna och idéerna, men få kan argumentera emot minskad arbetslöshet.

Nya företag idag startas inte sällan upp av ungdomar som har en vitt skild syn på saker och ting jämfört med de äldre generationernas företagare. Idag ser även den kompetens som efterfrågas helt annorlunda ut än tidigare då det idag främst är datorvana och kunskap om IT som ofta toppar listorna över vad man vill ha av en anställd. ”

Läs mer genom att klicka på länken!