Verksamhetsnytt

Den svenska fordonsindustrin har sitt hjärta i västra Sverige, närmare sagt i Göteborgsregionen. Här finns hela näringskedjan inom fordonsproduktion, unika testmiljöer och bred kompetens. Här berättar vi lite mer om branschen i regionen!

Ledande region inom branschen

Göteborgsregionen har länge varit huvudstad för den svenska biltillverkningen och med Volvo i spetsen har en stark transport- och fordonsindustri med flera internationella storföretag och underleverantörer vuxit fram. I dag är Volvo Personbilar den största arbetsgivaren i hela regionen, följt av Volvo Lastvagnar. Tillsammans står regionens stora företag för drygt 60 procent av Sveriges samlade investeringar på forskning och utveckling inom fordon. Satsningarna genererar innovation och kompetens inom en rad områden, där Volvo Lastvagnar ligger i framkant inom hybridteknologi och Volvo Personbilar med Autoliv är ledande inom säkerhetslösningar.

Miljöer för samarbete

En viktig nyckel till regionens framgångsrika fordonsbransch är samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park i Göteborg samlar samarbetet och verkar som plattformar för vetenskapliga och branschöverskridande projekt. Här finns bland annat Test Site Sweden som utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för hållbara transporter, Telematics Valley som verkar inom branschen och Vehicle ICT Area som samlar aktörer inom fordons-IT. Samarbetet inom regionen har bland annat lett till i AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet.

I fordonsbranschen finns en stark utveckling i riktning mot mer miljövänliga och effektiva gods- och persontransporter. För att nå regeringens vision om en fossilfri fordonsflotta år 2030 behövs alternativa bränslen och elektrifiering av fordon. Branschen i regionen arbetar ständigt för att nå detta mål!