Nytt

Få en hög lön som psykolog och hjälp samtidigt samhället

Det finns förvisso en stor brist på vårdpersonal inom vården, men en brist som det sällan talas lika mycket om är bristen på psykologer. På grund av den sistnämnda bristen har många arbetsgivare som erbjuder patienter tjänster inom psykologi och mental hälsa svårt att tillgodose alla patienters behov. Det finns bland annat långa köer inom psykiatrin samt inom andra delar av den vård som är kopplad till mental hälsa och psykolo. Därmed kan du få en hög lön som psykolog och samtidigt göra samhället en stor tjänst.

Vad vi syftar på är möjligheten att börja jobba för ett bemanningsföretag och låta dig hyras ut till diverse uppdragsgivare. Genom att göra detta kan du få en hög lön som psykolog och samtidigt vara en del av lösningen på problemet med bristen på psykologer. Läs vidare så berättar vi mer!

Du kan få en hög lön som psykolog via ett bemanningsföretag

Det finns flera olika faktorer som har lett till att det råder en stor brist på psykologer i vårt land. En faktor är den ökade efterfrågan på vård kopplad till mental ohälsa. En annan faktor är att tillgången på kompetent personal inom detta område är relativt begränsad. Detta beror bland annat på att en stor del av alla yrkesverksamma psykologer befinner sig i medelåldern eller till och med är äldre än så. Därför finns det ett skriande behov av yngre kompetens som kan tillföra nytt blod till denna yrkeskår.

Med detta i åtanke kan du ha i åtanke att:

  • Du kan få en hög lön som psykolog via ett bemanningsföretag. Genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag kan du ofta dels få en konkurrenskraftig lön och dels matchas mot tillgängliga uppdrag. Därmed kan du vara en del av lösningen på det problem som bristen på utbildade psykologer alltså är idag.
  • Din kompetens är eftertraktad och eftersökt. En större andel människor än vad de flesta förmodligen tror lider i någon utsträckning av mental ohälsa. I många fall är den mentala ohälsan också väldigt allvarlig och påtaglig. Dessutom ökar detta problem och du kommer därför inte ha några som helst problem att finna en uppdragsgivare som värdesätter dina tjänster!
Nytt

Rätt larm på rätt plats!

” Ett larm måste precis som allt annat bli designat. Det ska ibland ha ett speciellt utseende men framförallt ska det fungera. Tester görs och ingenjörer kommer fram till vad som behövs för att larmet ska kunna reagera på det som det måste reagera på. Valet av material är även mycket viktigt. Efter det måste prototypen gå igenom en rad olika tester. När testerna har avklarats med godkänt betyg börjar larmet att massproduceras. Det ska ofta monteras ihop av en rad olika personer där det är av vikt att de gör sitt jobb ordentligt och inte slarvar, eftersom det annars kan leda till att slutprodukten är bristfällig och någon får sätta livet till på grund av deras misstag. ”

Besök hemsidan: www.mokey.se

Nytt

Det kan handla om John Pemberton och hur han kämpade för att ta fram receptet som blev Coca cola, eller sagan om dataintresserade grabbar som till slut lyckades forma Microsoft. Ett av världens största företag i sin bransch. Vill man se på närmare håll kan man titta på hur Volvo började sin produktion eller diskutera Smålandspojken som byggde IKEA vilket nu är ett av världens största bolag alla kategorier.

Genom att berätta en historia och ge en förklaring till hur affärerna kommit till dagens nivå, är någonting som kan ha en stor roll när man skall utveckla och effektivisera affärer. Med bättre intresse kan man få högre marginaler och nå ut till en publik som inte är intresserade av den traditionella reklam som man annars kan lägga ner pengar på att få. Se denna sida för vidare info.