Nytt

Få en hög lön som psykolog och hjälp samtidigt samhället

Det finns förvisso en stor brist på vårdpersonal inom vården, men en brist som det sällan talas lika mycket om är bristen på psykologer. På grund av den sistnämnda bristen har många arbetsgivare som erbjuder patienter tjänster inom psykologi och mental hälsa svårt att tillgodose alla patienters behov. Det finns bland annat långa köer inom psykiatrin samt inom andra delar av den vård som är kopplad till mental hälsa och psykolo. Därmed kan du få en hög lön som psykolog och samtidigt göra samhället en stor tjänst.

Vad vi syftar på är möjligheten att börja jobba för ett bemanningsföretag och låta dig hyras ut till diverse uppdragsgivare. Genom att göra detta kan du få en hög lön som psykolog och samtidigt vara en del av lösningen på problemet med bristen på psykologer. Läs vidare så berättar vi mer!

Du kan få en hög lön som psykolog via ett bemanningsföretag

Det finns flera olika faktorer som har lett till att det råder en stor brist på psykologer i vårt land. En faktor är den ökade efterfrågan på vård kopplad till mental ohälsa. En annan faktor är att tillgången på kompetent personal inom detta område är relativt begränsad. Detta beror bland annat på att en stor del av alla yrkesverksamma psykologer befinner sig i medelåldern eller till och med är äldre än så. Därför finns det ett skriande behov av yngre kompetens som kan tillföra nytt blod till denna yrkeskår.

Med detta i åtanke kan du ha i åtanke att:

  • Du kan få en hög lön som psykolog via ett bemanningsföretag. Genom att ta anställning hos ett bemanningsföretag kan du ofta dels få en konkurrenskraftig lön och dels matchas mot tillgängliga uppdrag. Därmed kan du vara en del av lösningen på det problem som bristen på utbildade psykologer alltså är idag.
  • Din kompetens är eftertraktad och eftersökt. En större andel människor än vad de flesta förmodligen tror lider i någon utsträckning av mental ohälsa. I många fall är den mentala ohälsan också väldigt allvarlig och påtaglig. Dessutom ökar detta problem och du kommer därför inte ha några som helst problem att finna en uppdragsgivare som värdesätter dina tjänster!