Tjänster

Så hjälper assistanförmedlare

Om du flyttar till annan ort, eller är missnöjd med dagens assistans bör du byta assistansbolag. Det är enklare än vad många tror. Dessutom kan du få hjälp hela vägen av ett assistansbolag. Deras tjänst är gratis och fungerar på följande sätt:

 • Kontakta en assistansförmedling
  I de flesta städer finns assistansförmedlare som primärt utför tre tjänster. De hjälper personer att byta assistansbolag, välja bolag för första gången samt bistå med juridisk expertis vid frågeställningar kring personlig assistans.
 • Kartläggning genomförs
  Vill du byta assistansbolag på grund av du är missnöjd med nuvarande? Försök att få ner på papper vad det är du är missnöjd med så att detta tydliggörs. Därmed kan förmedlaren även ta med sig detta när annat bolag ska hittas. Utöver denna information kommer en intervju ske med dig så att de får en klar bild över vilket behov du har, vad du förväntar dig av assistansen samt hur stort assistansbehov du har.
 • Kontakt med olika lokala bolag
  Nu kommer assistansförmedlingen att jämföra behovsanalysen mot vad de olika lokala assistansbolagen kan erbjuda för tjänster. Eftersom bolagen till stor del har olika inriktning gällande exempelvis expertis och utbildning kan inte alla bolag möta samtliga kunders behov. Det är just detta som förmedlaren ser på och därmed har förmågan att ta fram de bolag som passar ditt behov.
 • Ingen kostnad – Inget krav
  Att ta hjälp av assistansförmedlare för att byta assistansbolag kostar inget för dig som vill ha denna hjälp. Det är istället de olika bolagen som uppdragen förmedlas till som tillsammans finansierar tjänsten. Det finns inte heller något krav på att något avtal måste skrivas. Det går alltså att prova tjänsten och få förslag på olika bolag – varpå man själv väljer om avtal ska skriva eller om man vill fortsätta söka vidare.

Går även att byta assistansbolag själv?

Självklart går det även att själv byta assistansbolag utan att gå via förmedlare. Det ställer däremot högre krav på dig som jämför. Vet du däremot exakt vilket bolag du vill byta till finns ingen anledning att gå via förmedlare. Då kan du direkt kontakta detta assistansbolag och be dem hjälpa till med bytet. Något som brukar ske både snabbt och smidigt då de tar hand om allt det administrativa. Se vidare på https://www.assistansförmedling.se/.